Projektets två fokusområden

 Det ena området är produkt och affärsutveckling för företag inom besöksnäringen samt design- och produktutvecklingsföretag. Det andra fokusområdet är att öka tillgängligheten till kusten genom utveckling av infrastrukturen.

Satsningarna för infrastruktur är följande:

Åstön, Åkeröviken – Servicehus och klippbrygga

Färja – Tre övernattningsstugor

Wifstavarfs Båthamn – Renovering av brygga

Lörudden – Ny hamnanläggning med vågbrytare

 

Vindhem – Förstärkning av kaj