Projektet har två fokusområden, där det ena är produkt och affärsutveckling för företag inom besöksnäringen samt design- och produktutvecklingsföretag. Det andra fokusområdet är att öka tillgängligheten till kusten genom utveckling av infrastrukturen. Satsningarna för infrastruktur är enligt följande:

Åstön, Åkeröviken – Servicehus och brygga

Färja – Nytt servicehus, muddring lagun

Wifstavarvs Båthamn – Ny brygga

Lörudden – ny hamnanläggning, anslutning, servicehus

Sundsvalls hamn – husbilsparkering

Tjuvholmen – båtbrygga

Vindhem – Förstärkning kaj