Projektet har två fokusområden, där det ena är produkt och affärsutveckling för företag inom besöksnäringen samt design- och produktutvecklingsföretag. Det andra fokusområdet är att öka tillgängligheten till kusten genom utveckling av infrastrukturen. För affärsutvecklingen så är dessa mål uppsatta. 

1. Affärsutvecklare som arbetar med företagen, fokus på produkt- och affärsutveckling.
2. Workshops ibland annat: paketering, prissättning, produktutveckling, värdskap.
3. ERFA-träffar med ”En skärgård i världsklass”, ”Stockholms Skärgård” samt ”Skärgårdsprojektet”.
4. Öka kvaliteten på nyckelanläggningar i destinationen.
5. Utveckla en intern webfunktion för företagen som är kopplade till projektet för ökad samverkan, inspiration och information. Konkreta goda exempel på produkter från andra destinationer, nyckeltal, marknadstrender och annan relevant information i syfte att utveckla företagen.
6. Utbildningspaket: kapital, vidga marknaden, våga misslyckas, mentorer, entreprenörskap.
7. Förlänga säsongen för företag. Produktutveckling för fler produkter utöver sommaren.

Inspirations- och informationsträff, februari 2018
Presentationer:

Urban Jonsson, Näringslivsbolaget i Sundsvall
.

Teres Gärdin, Visita.

Workshops

Mars 2018, Workshop 1
TEMA: Service, samverkan & värdskap
Karin Gydemo, Kurbits
Presentationer:

April 2018, Workshop 2
TEMA: Digitalisering & sociala medier
Digitalakademin 1-2 tim intro och inspiration till digitala utbildningar på nätet i samarbete med Google (Almi).

September 2018, Workshop 3
TEMA: Kapital & Finansiering (Almi)

November 2018, Workshop 4
TEMA Produktutveckling fler säsonger.

Erfarenhetsträffar

Juni 2018
Studiebesök 1, Höga Kusten

September 2018
Studiebesök 2, Bjuder in till Sundsvall

Återkommer om datum
Studiebesök 3, Gästrikland