Ringar på vattnet

Nu möjliggör vi kusten!

 

Destination Sundsvall, bestående av Sundsvall, Timrå och Ånge kommun, har ett övergripande mål att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen mellan 2010-2021 och med utgångspunkt från de gemensamma strategierna. Ett sätt att uppnå detta på är att utveckla och ta att till vara på det kustnära läget som destinationen har. Projektets syfte är att utveckla den turistiska infrastrukturen i anslutning till vatten och att främja och utveckla små och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet vill skapa en utvecklad turistisk infrastruktur med ökad tillgänglighet och servicenivå för att attrahera fler besökare från vatten och land. En ökad tillgänglighet krävs för att kunna utöka kommersialiseringen inom besöksnäringen och insatserna bidrar även till att Destinationens attraktivitet stärks som besöksmål och bostadsort. En stor del av projektet handlar även om affärsutveckling för att skapa nya näringar och förlängd säsong.

På den här sidan så kommer vi att uppdatera med information för dig som berörs eller är intresserad av projektet. Vi kommer att ladda upp olika tycker av utskick för att du som intressent ska kunna hitta den senaste informationen. 

Har du frågor så är du välkommen att kontakta någon av projektets medlemmar! Du hittar information om organisationen kring projektet här.