InfoPoint – en bemannad turistserviceplats

En InfoPoint är en plats där besökaren får ett personligt möte med personalen som ger inspiration för att upptäcka mer av trakten. Det ges svar på enklare frågor och broschyrer och magasin finns tills hands.

 

Värdskap är viktigt

En InfoPoint ska finnas på en plats dit besökare naturigt söker sig och där ska personalen kunna hjälpa besökaren med det vanligaste frågorna för området och hänvisa till ett auktoriserat turistcenter/turistinformation (fd turistbyrå) för mer information. En InfoPoint har alltid en annan huvudverksamhet än att hjälpa till med besöksnäringsfrågor. 

Varför en InfoPoint? Att vara en Info Point ger ett ökat värdskap och ett mervärde för kunden. Det ger även ökad merförsäljning av en destination.

Se Visitas presentation om InfoPoints här

En InfoPoint har ett avtal med den lokala turistinformationen/turistcentret (fd turistbyrå) och de är utmärkta med vit/grönt InfoPoint märkning. Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad Turistinformation eller Turistcenter. 

En InfoPoint kan också vara tillfällig och mobil, till exempel att finnas på plats vid större event och evenemang för att kunna svara på besökarnas frågor.

 

Att bli en InfoPoint

Känner du att din verksamhet skulle vilja bli en InfoPoint så kontakta:

Anna Borggren, Visit Sundsvall

anna.borggren@sundsvall.se tel: 070-602 456

Sara Stierna, Ånge Naturrum

naturrum@ange.se tel: 070-4413893