Styrdokument för destinationssamarbetet i Medepad

Vi har ett gemensamt styrdokument som vi arbetar efter i vårt destinationssamarbeteStyrdokument för Destination Sundsvall 
  

Strategidokument för respektive kommun:

Sundsvalls Kommun, Turiststrategi

Ånge Kommun, Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen

Timrå Kommun, (dokument kommer)