Mat och matturism har blivit en allt större reseanledning för turisterna och därför lanseras nu ett projekt av Destination Sundsvall, Destination Höga Kusten, Hushållningssällskapet och LRF. Målet är att utveckla ett tiotal reseanledningar där turisterna kan uppleva smakupplevelser som är typiska för våra gemensamma destinationer. Erica Öhrnbom är projektledare. 

Du hittar en presentation av projektet här!

Här hittar du löpande nyheter gällande projektet.

Projektledare
Erica Öhrnbom
erica.ohrbom@lrf.se
0730 218 454