Branschråd

Ett branschråd startades upp under våren 2016. Rådet ska fungera som Destination Sundsvalls ögon och öron ut mot besöksnäringsföretagen i destinationen och består av ett tjugotal representanter från näringen och från de tre kommunerna.