Om Destination Sundsvall

Turisten bryr sig inte om några kommungränser. Det gör inte vi heller, därför samarbetar de tre kommunerna i Medelpad, Sundsvall, Timrå och Ånge i det vi kallar Destination Sundsvall. Samarbetet gör att vi har en enorm bredd när det gäller evenemang, sevärdheter, naturupplevelser och allt som rör ”bo, äta och göra”. 

Tillsammans gör vi turistmagasin, administrerar denna webbplats och även en del del andra spännande saker som finns beskrivna på dessa sidor, så som bland annat branschdagar.

Om vår destination

Idag jobbar nästan 2000 personer inom besöksnäringen i vår destination. 2011 omsatte branschen 3,6 miljarder kronor och gav cirka 140 miljoner i skatteintäkter. Med andra ord; branschen är på väg att bli en av våra absolut viktigaste basnäringar.

Om du är besökare, eller är/vill bli verksam inom den här branschen kan du under den här rubriken få en hel del tips och kunskap kring nätverk, strategier och hur vi tänker när det gäller att stärka branschen ytterligare.

Om vårt turistmagasin

Rent handfast producerar vi gemensamma turistmagasin och vårt arbete börjar ge resultat. Vi är idag en av få regioner som har goda möjligheter att uppnå det nationella målet om att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen från 2010-2020.