Ansvarsfriskrivning/ Disclaimer

  1. VisitSundsvall strävar efter att all information på denna webbplats ska vara korrekt. Men det ges ingen direkt eller indirekt garanti för innehållets korrekthet och VisitSundsvall tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. Till exempel kan priser och innehållsutbud ändras av VisitSundsvall på kort varsel när behov för detta föreligger.
  2. VisitSundsvall tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser som länkar till eller från denna webbplats. Externa länkar är en valfri service till besökarna och VisitSundsvall kan därmed inte direkt eller indirekt garantera korrektheten i externa webbplatsers innehåll.
  3. VisitSundsvall kan inte ställas till ansvar för konsekvenserna av några fel eller ändringar på denna webbplats.

Upphovsrättsskydd/Copyright

Allt material, det vill säga texter och bilder som publiceras inom visitsundsvall.se, är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av VisitSundsvall.

Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.