Njut av den skyddade naturen

– många spännande områden med vilda djur

I Ljungandalen finns 32 naturreservat med varierande natur och miljöer. Vandra över dagen eller övernatta i någon av reservatens mysiga stugor i vildmarken. De mest kända presenteras här! På länsstyrelsens hemsida finns mer att läsa om våra naturreserat.

HAVERÖ STRÖMMAR  ett fiskeparadis med historiska byggnader
Vid Kyrksjöns utlopp ligger Haverö strömmar. Där delar sig Ljungan i tre flöden, Kvisslebäcken, Norrströmmen och Sörströmmen. Norrströmmen är  strömsträckans huvudfåra med ett rikligt vattenflöde och är flitig använd av fritidsfiskare. I Sörströmmen finns ett restaurerat fiskehus från början av 1900-talet. Det tillhörde ursprungligen Haverö prästboställe. Intill dammen ligger Strömnäskvarnen, byggd 1854 som drevs fram till mitten av 1940. Kvarnen är restaurerad och även den gamla mjölnarbostaden intill. Naturreservatet omfattar en sträcka på cirka åtta km med en fallhöjd på femton meter.

RANKLEVEN  berget med den pampiga profilen
Välkänt stup som imponerar från E 14 vid Erikslund. Detta bergs nordbrant hyser en stor ansamling fjällväxter och ligger på över 350 m ö h. Här finns fina vandringsstigar upp på toppen och utsikten är magnifik.

HELVETESBRÄNNAN  väglöst land
Reservatet är helt väglöst och terrängen är kuperad och storblockig. Ett flertal mindre tjärnar förekommer spridda över landskapet medan andelen myr är låg. Skogen domineras av tall i 100-årsåldern. Det finns flera fina övernattningsstugor i reservatet.

JÄMTGAVELN – lätttillgängligt och stort
Fiska och vandra i Västernorrlands största naturreservat. Här finns jättetallar och spår av skogsbränder från Gustav Vasas tid, men också tillfälle att fiska i bäckar, åar och vila ut i vackert belägna övernattningsstugor.